14 ലക്ഷത്തിന് ഒരു മെഴ്‌സിഡസ് ഓഫ്‌റോഡ്ർ – പുതിയ ഫോഴ്സ് ഗൂർഖ എക്സ്ട്രീം – Gurkha Xtreme

മുൻഗാമിയുടെ 80 bhp പേരുദോഷം മാറ്റാൻ 140 bhp യും 320nm ടോർക്കും. ലക്ഷ്യം മഹിന്ദ്ര ഥാറിനെ ഇത്തവണ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ഫോഴ്സ് മോട്ടോർസ് മുഖ്യ എതിരാളി

Read more

ടാങ്കിനു സമാനമായി മഹിന്ദ്ര TUV 300 Plus നിരത്തിൽ.

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, പോയ ടവേര, വില്പന കുറഞ്ഞ സൈലോ എന്നിവയുടെ മാർക്കറ്റ്  ആനച്ചന്തമുള്ള ഒരു ലക്ഷ്വറി വാഹനം ഇറക്കി പിടിച്ചടക്കുകയാണ്  ലക്ഷ്യം   ടാക്സി മാർക്കറ്റിനെ കേന്ദ്രികരിച്ചു, നീളം

Read more